sobota, 7 grudnia 2013

Senat przegłosował zrównanie dofinansowań do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/175595#.UqNzL9LuLIZ