sobota, 7 grudnia 2013Działa już Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS, w którym lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi i dietetycy pomagają w powrocie do zdrowia dzieciom dotkniętym m.in. porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem, padaczką czy dystrofiąmięśniową. Ważna informacja dla rodziców: dzieci leczone są tam nieodpłatnie. Ośrodek powstał z inicjatywy Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Wspieramy takie inicjatywy! Zapraszamy na stronę internetową www.dzieciom.pl.